4ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε., 17-18/12/2015

Ημ. Δημοσίευσης: 26-10-2015

Περίληψη

Σας προσκαλούμε στο 4ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 17-18 Δεκεμβρίου 2015. Υποβολή περιλήψεων (νέα ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2015)

Αγαπητά μέλη της ΕΕΕΕ, συνάδελφοι και νέοι ερευνητές,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε στο 4ο Φοιτητικό Συνέδριο της ΕΕΕΕ που συνδιοργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την ΕΕΕΕ, με τίτλο «Επιχειρησιακή Έρευνα: Ευκαιρίες και προκλήσεις μέσα στην κρίση».

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, 17-18 Δεκεμβρίου 2015 στην Αίθουσα Πολυμέσων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ.

Η εκδήλωση στοχεύει να προσφέρει ένα βήμα για την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ ερευνητών από διάφορους επιστημονικούς κλάδους και να δώσει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, καθώς επίσης και σε νέους απόφοιτους, να παρουσιάσουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα τις επιστημονικές τους εργασίες. Με τον τρόπο αυτό, φοιτητές και νέοι απόφοιτοι θα ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και θα ενημερωθούν για τα τελευταία ερευνητικά επιτεύγματα σε διάφορους τομείς ειδικού ενδιαφέροντος.

Το συνέδριο αποσκοπεί στην κάλυψη ενός ευρέος πλαισίου ερευνητικών αντικειμένων και πεδίων ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου, είναι ευπρόσδεκτη κάθε εργασία που ανήκει στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, της Λήψης Αποφάσεων και εφαρμογών τους. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες θεματικές ενότητες, οι οποίες όμως δεν είναι αποκλειστικές:

•             Μαθηματικός Προγραμματισμός

•             Πολυστοχικός Προγραμματισμός

•             Θεωρία Παιγνίων

•             Διοίκηση και Ανάλυση ρίσκου

•             Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

•             Ευφυή Συστήματα

•             Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα

•             Διοίκηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων

•             Βέλτιστος Έλεγχος

•             Διαδικτυακές Υπηρεσίες

•             Τουριστική Βιομηχανία και Ανάπτυξη

•             Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων

•             Πολυκριτηριακή Ανάλυση

•             Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

•             Ποσοτικά μοντέλα και Θεωρία Λήψης Αποφάσεων

•             Διαχείριση και Διοίκηση Έργων

•             Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης

•             Τεχνικές Ανάκτησης Πληροφοριών

•             Ποιότητα Υπηρεσιών

•             Ενεργειακή Πολιτική και Σχεδιασμός

•             Μάρκετινγκ

•             Βελτιστοποίηση Δικτύων και Τηλεπικοινωνίες

•             Τεχνολογία και Καινοτομία

•             Εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας

Όλες οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται επίσης και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://4eeee-student.epu.ntua.gr

Σημαντικές Ημερομηνίες

16 Νοεμβρίου 2015: Υποβολή περιλήψεων

23 Νοεμβρίου 2015: Ανακοίνωση αποδοχής εργασιών

17-18 Δεκεμβρίου 2015: Ημέρες διεξαγωγής συνεδρίου

11 Ιανουαρίου 2016:  Υποβολή εργασιών για τα Πρακτικά του συνεδρίου

 

Η συμμετοχή σας στο συνέδριο θα αποτελέσει τιμή για εμάς.

Εκ μέρους της Οργανωτική και Επιστημονικής Επιτροπής

 

Ιωάννης Ψαρράς             Χάρης Δούκας

Καθηγητής ΕΜΠ            Επ. Καθηγητής ΕΜΠ