Δημοσιεύθηκε το 32ο τεύχος του Newsletter της EURO

Ημ. Δημοσίευσης: 21-12-2015

Περίληψη

Στο τεύχος Νοεμβρίου 2015 του Newsletter της EURO μπορείτε να βρείτε προσκλήσεις για υποβολή εργασιών σε ειδικά τεύχη των περιοδικών της EURO και σε συνέδρια.