Δημοσιεύθηκε το 14o Newsletter της ΕΕΕΕ

Ημ. Δημοσίευσης: 24-03-2016

Περίληψη

Δημοσιεύθηκε το 14o Newsletter της ΕΕΕΕ που καλύπτει την περίοδο Ιουνίου 2015 - Μαρτίου 2016

Δημοσιεύθηκε το 14o Newsletter της ΕΕΕΕ που καλύπτει την περίοδο Ιουνίου 2015 - Μαρτίου 2016 στο οποίο περιλάμβάνονται τα παρακάτω θέματα:

Μήνυμα Προέδρου Ε.Ε.Ε.Ε.

Νέα και Δραστηριότητες

Διακρίσεις - Βραβεύσεις

Νέα από EURO και IFORS 

Προκηρύξεις συνεδρίων και doc/ post doc θέσεων

Συνέδρια 

Βράβευση Καθηγητή Β. Roy

Operational Research: An International Journal

Προσκλήσεις για υποβολή άρθρων

Μετάβαση στη σελίδα των Newsletter