Δημοσιεύθηκε το 15o Newsletter της ΕΕΕΕ

Ημ. Δημοσίευσης: 11-07-2017

Περίληψη

Δημοσιεύθηκε το 15o Newsletter της ΕΕΕΕ που καλύπτει την περίοδο Απριλίου 2016- Μαΐου 2017

Δημοσιεύθηκε το 15o Newsletter της ΕΕΕΕ που καλύπτει την περίοδο απριλίου 2016 - Μαΐου 2017 στο οποίο περιλάμβάνονται τα παρακάτω θέματα:

Νέα και Δραστηριότητες
Διακρίσεις - Βραβεύσεις
Νέα από EURO και IFORS 
Προκηρύξεις συνεδρίων και doc/ post doc θέσεων
Συνέδρια 
Operational Research: An International Journal
Προσκλήσεις για υποβολή άρθρων

Μετάβαση στη σελίδα των Newsletter