Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιότητας για Βραβείο Διδακτορικής και Μεταπτυχιακής Διατριβής

Ημ. Δημοσίευσης: 17-01-2018

Περίληψη

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.), προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Βραβείο Διδακτορικής Διατριβής και το Βραβείο Μεταπτυχιακής Διατριβής στην Επιχειρησιακή Έρευνα.

Αγαπητά μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. και φίλοι,

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.), προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν ολοκληρώσει τις διατριβές τους από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2017, να υποβάλουν υποψηφιότητα για τα:

1. Βραβείο Διδακτορικής Διατριβής, και

2. Βραβείο Μεταπτυχιακής Διατριβής,

στην Επιχειρησιακή Έρευνα.

Η Διδακτορική Διατριβή ή η Μεταπτυχιακή Διατριβή θα πρέπει να έχει εκπονηθεί από ελληνικής καταγωγής υποψήφιο. Οι συγγραφείς των διατριβών θα πρέπει να είναι μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. Η διατριβή ή η εργασία θα πρέπει να είναι γραμμένη είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή στην Ε.Ε.Ε.Ε την αίτησή τους μαζί με το παρακάτω υλικό μέχρι την 31η Μαρτίου 2018:

1. Το κείμενο της Διδακτορικής Διατριβής / Μεταπτυχιακής Διατριβής.

2. Εάν η ΔΔ / ΜΔ είναι γραμμένη σε κάποια άλλη γλώσσα θα πρέπει να υποβληθεί μια εκτεταμένη περίληψη της διατριβής (έως 5 σελίδες) στην αγγλική

3. Δύο επιστολές υποστήριξης της υποψηφιότητας με τις οποίες θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να βραβευτεί η συγκεκριμένη ΔΔ / ΜΔ.

4. Επικαιροποιημένο βιογραφικό του υποψηφίου στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι πιθανές δημοσιεύσεις του.

Οι επιλεγείσες προς βράβευση Διδακτορικές και Μεταπτυχιακές Διατριβές θα πρέπει να παρουσιασθούν ενώπιον της Επιτροπής Κρίσης, σε ειδική συνεδρία του 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, 14-16 Ιουνίου 2018.