Επιχειρησιακή Έρευνα

Σε αυτή την περιοχή του δικτυακού τόπου θα παρέχονται πληροφορίες που αφορούν στον τομέα της Επιχειρησιακής Έρευνας και τον ευρύτερο χώρο του επιστημονικού μάνατζμεντ.

Ο όρος «Επιχειρησιακή Έρευνα» προέρχεται από την απόδοση του αγγλικού όρου «Operational Research» ή όπως συνηθίζεται στην Αμερική «Operations Research». Ίσως η απόδοση του όρου στα ελληνικά ως «Λειτουργική Έρευνα» θα θεωρούνταν περισσότερο πετυχημένη αφού θα απέδιδε με καλύτερο τρόπο και πληρέστερα το περιεχόμενο του θέματος, δηλαδή έρευνα πάνω στις λειτουργίες ή στη λειτουργία πολύπλοκων συστημάτων αποτελούμενων από ανθρώπους και μηχανές. Εν τούτοις, στο στρατιωτικό τομέα, όπου οι κυριότερες λειτουργίες ονομάζονται επιχειρήσεις, ο όρος είναι ο πλέον κατάλληλος και ίσως για το λόγο αυτό καθιερώθηκε γενικότερα στην Ελλάδα, αφού όπως συνέβη και σε άλλες χώρες, έτσι και στην Ελλάδα, το θέμα αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε πρώτα στα στρατιωτικό πεδίο.

Η Εταιρία Επιχειρησιακής Έρευνας της Μεγάλης Βρετανίας έχει δώσει ένα απλό και περιεκτικό ορισμό για τη συγκεκριμένη επιστήμη: «Η Επιχειρησιακή Έρευνα είναι η εφαρμογή της σύγχρονης επιστήμης πάνω σε πολύπλοκα προβλήματα που ανακύπτουν στη διεύθυνση και διοίκηση μεγάλων συστημάτων, αποτελούμενων από ανθρώπους, μηχανές υλικά και κεφάλαια, στη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις, τις Κυβερνητικές Υπηρεσίες και την Άμυνα. Η χαρακτηριστική της μεθοδολογία συνίσταται στην ανάπτυξη επιστημονικού μοντέλου του υπό μελέτη συστήματος, που περιλαμβάνει μετρήσεις τυχαίων παραγόντων και με το οποίο προβλέπει και συγκρίνει τα αποτελέσματα εναλλακτικών αποφάσεων, στρατηγικών και ελέγχων. Ο σκοπός της είναι να βοηθήσει τη διοίκηση να καθορίσει την πολιτική και τις ενέργειές της επιστημονικά (κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο)».

Μέσω του δικτυακού τόπου της ΕΕΕΕ έχετε πρόσβαση σε sites που περιέχουν: