Ομάδες Εργασίας

Οι  ομάδες εργασίας είναι ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί διεθνώς, με έναν από τους κύριους στόχους την επαγγελματική προώθηση των μελών της εταιρίας, ενώ ενθαρρύνεται και η συμμετοχή μη μελών. Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών που εργάζονται σε τομείς όπως βιομηχανική παραγωγή, τραπεζικά συστήματα, συστήματα μεταφορών και ανάπτυξης προσωπικού και αντιμετωπίζουν την ανάγκη αναδιοργάνωσης των διαδικασιών και αναβάθμισης του τρόπου λειτουργίας. Έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις όπου παρουσιάζονται ανάλογα συστήματα, συζητούνται οι σύγχρονες εξελίξεις και οργανώνονται δημόσιες εκδηλώσεις με θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

Έχουν συσταθεί και λειτουργούν δύο ομάδες εργασίας: