Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ)
 


31th European Conference on Operational Research (EURO XXXI), Athens, Greece, July 11-14, 2021

Deadline Abstract Submission: 28 March 2021  

 

Μέσα από το δικτυακό τόπο μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το προφίλ της ΕΕΕΕ και την ιστορία της. Μπορείτε να επίσης να πληροφορείτε σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρίας και να έχετε πρόσβαση σε θέματα επικαιρότητας που αφορούν στην Επιχειρησιακή Έρευνα.

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ΕΕΕΕ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες στη σχετική σελίδα του δικτυακού τόπου. Για όλα τα εγγεγραμμένα μέλη υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην πλήρη ύλη του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού «OPERATIONAL RESEARCH An International Journal» που εκδίδεται από την ΕΕΕΕ.

Ο δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται διαρκώς με θέματα που αφορούν τον επιστημονικό κλάδο της Επιχειρησιακής Έρευνας και θα παρέχει πρόσβαση στην ύλη του Newsletter της ΕΕΕΕ. Τέλος, μέσω του δικτυακού τόπου σας παρέχεται η δυνατότητα να επικοινωνήσετε με την εταιρία για διάφορα θέματα.

Καλή πλοήγηση!

Ανακοινώσεις