Γίνε μέλος της ΕΕΕΕ

Τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. σήμερα φτάνουν τα 750. Από αυτά τα 500 είναι τακτικά, ενώ τα 250 έκτακτα. Αυτό το ανθρώπινο δυναμικό - τα μέλη- αποτελούν το σημαντικότερο στοιχείο του "ενεργητικού" της, το ανεκτίμητο κεφάλαιό της. Ο αριθμός των μελών την κατατάσσει 5η σε μέγεθος ανάμεσα στις χώρες - μέλη της IFORS (της διεθνούς ένωσης των εταιριών επιχειρησιακής έρευνας με 41 χώρες - μέλη, στην οποία η Ε.Ε.Ε.Ε. είναι μέλος από το 1966).

Γίνε και εσύ μέλος της Ε.Ε.Ε.Ε. τώρα!