Διαδικασία εγγραφής

Για εγγραφείτε στην Ε.Ε.Ε.Ε. θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση προς το Δ.Σ. μαζί σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την αίτηση εγγραφής νέου μέλους.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΕΕΕ για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες.