Τεύχη ORIJ

Μέσω της σελίδας αυτής θα παρέχεται πρόσβαση στα μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. στα πλήρη κείμενα των άρθρων του περιοδικού Operational Research: An International Journal (ORIJ).

Τα τεύχη ORIJ είναι διαθέσιμη μόνο σε μέλη. Παρακαλώ συνδεθείτε και ξαναδοκιμάστε.