Γιατί να γίνετε μέλος

Η Ε.Ε.Ε.Ε. ως ένα επιστημονικό σωματείο με μεγάλη ιστορία 50 ετών και ενεργή παρουσία στα επιστημονικά δρώμενα αποτελεί ένα σημείο επαφής για πλήθος επιστημόνων.  

Τα μέλη είναι κυρίως Μηχανικοί, Οικονομολόγοι, Μαθηματικοί κ.α. Πάνω από το 60% των μελών έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιχειρησιακή 'Ερευνα / Διοίκηση Επιχειρήσεων, ενώ το 15% κατέχει διδακτορικό δίπλωμα.

Η αναγνώριση του σημαντικού έργου που έχουν προσφέρει οι Επιχειρησιακοί Ερευνητές αποδεικνύεται και από το ότι πολλά μέλη της εταιρίας σήμερα είναι ανώτατα και ανώτερα στελέχη σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ενώ αρκετά μέλη της εταιρίας έχουν κατ' επανάληψη αναλάβει ανώτατες διοικητικές θέσεις σε δημόσιους οργανισμούς.

Επίσης πολλά μέλη της εταιρίας είναι καθηγητές σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Με το διδακτικό και ερευνητικό τους έργο συμβάλλουν ενεργά στην καθιέρωση της Επιχειρησιακής Έρευνας, ως εργαλείου επίλυσης προβλημάτων management. Μέλη της εταιρίας δημοσιεύουν σε καταξιωμένα περιοδικά, ελληνικά και ξένα, θεωρητικά και εφαρμοσμένα άρθρα σε θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας.