Οφέλη για τα μέλη

Τα οφέλη των μελών της Ε.Ε.Ε.Ε. είναι σημαντικά. Μέσω της συμμετοχής τους στο επιστημονικό σωματείο έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις στον επιστημονικό χώρο της Επιχειρησιακής Έρευνας αλλά και γενικότερα των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σημαντικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση είναι η δωρεάν πρόσβαση που τους παρέχεται στα τεύχη του επιστημονικού περιοδικού της Ε.Ε.Ε.Ε. το «Operational Research: An International Journal (ORIJ)» που εκδίδεται από τις εκδόσεις Springer .

Επίσης έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν σε επιστημονικές ομάδες εργασίας που ασχολούνται συστηματικά με εξειδικευμένα θέματα του επιστημονικού μάνατζμεντ σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο.

Επιπλέον η μεγάλη ιστορία της Ε.Ε.Ε.Ε. και η αναγνωσιμότητά της ενισχύει το επαγγελματικό προφίλ των μελών της.