Πρόγραμμα 16ου Ειδικού Συνεδρίου ΕΕΕΕ (Ναυτλία & Μεταφορές)

Ημ. Δημοσίευσης: 10-02-2018

Περίληψη

Ανακοινώθηκε το επιστημονικό πρόγραμμα του 16ου Ειδικού Συνεδρίου ΕΕΕΕ και της 12ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων (Ναυτιλία & Μεταφορές)

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

Αίθουσα Συνεδρίων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά

 

09:00 - 09:30

Εγγραφές

09:30 - 10:00

Εναρκτήρια συνεδρία και χαιρετισμός

Ι. Σίσκος, Ν. Ματσατσίνης, Αθ. Σπυριδάκος

 

 

Συνεδρία 1

Εφαρμογές Πολυκριτήριας Ανάλυσης Ι

Προεδρεύων: Ι. Σίσκος

10:00 – 11:30

 

Ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων με χρήση  μη μονότονων χαρακτηριστικών για Διευθυντές Τμημάτων Νοσοκομειακών Οργανισμών.

E. Grigoroudis, P. Manolitzas, A. Spyridakos, P. Kostagiolas, D, Yannacopoulos, G. Xanthos, C. Zopounidis, N. Matsatsinis

 

Ένα πολυκριτήριο μοντέλο υπολογισμού των αξιών ακινήτων χρησιμοποιώντας δεδομένα από την αγορά: Εφαρμογή στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής.

K. Litina, K. Kopalas

 

Using DEA to evaluate the performance of European airlines.

P. Xanthopoulos, J. Papathanasiou, V. Kostoglou

 

 

 

11:30 -12:00

Διάλειμμα για καφέ

 

 

                       

 

 

Στρογγυλό Τραπέζι 1

Συντονιστής: Γ. Γιοβανώφ

12:00 - 13:30

Τίτλος: «Νέες Τεχνολογίες στην Ναυτιλία - Προκλήσεις και Ευκαιρίες»

 

Συντονιστής: Δρ Γρ. Γιοβανώφ, Managing Director, Strategis - Maritime Center of Excellence

 

Ομιλητές:

Π. Ιωάννου (IoT Sales Manager, Business Area Emerging Business, Ericsson), Π. Τζεδάκης (Business Development, SetelHellas S.A.), T. Βαρελάς (Διευθυντής του Danaos Research Center), Γ. Καραντώνης (Partner, Metavallon VC Fund), K. Κωμοδρόμος (Διευθύνων Σύμβουλος, VesselBot Ltd)

 

13:30 - 14:30

Ελαφρύ Γεύμα

 

 

Συνεδρία 2

Logistics 1

Προεδρεύων: N. Τσότσολας

14:30 – 16:00

 

Combining SCOR Model and UTA Method for Supply Chain Performance Measurement (SCPM).

Georgios Sidiropoulos, Nikos Tsotsolas

 

Modeling the impact of traffic states on crash injury severity in urban motorways.

A. Theofilatos, G. Yannis, A. Ziakopoulos

 

Ranking the importance of real-time traffic and weather variables when examining crash injury severity.

A. Theofilatos, G. Yannis

 

Διερεύνηση της χρήσης του ποδηλάτου ως μέσο μετάβασης στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο

E.  Kalogeraki, A. Ballis, J. Paravantis

 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην κίνηση και η ανάκαμψη.

S. Katseli, Y. Theodoridis

16:00 -16:30

Διάλειμμα για καφέ

 

 

Συνεδρία 3

 

 

Διοίκηση Έργων και Παραγωγής

 

 

Προεδρεύων: Ι. Βρυζίδης

16:30 – 18:00

 

Applying Lean in the Production of Services: A Case of Highways Projects and Business Transformation.

D. Zacharopoulos

 

Leadership style and total quality management: A comparison between manufacturing and service firms.

N. Bouranta

 

Analysis of a deteriorating manufacturing system with (s, S) production control and preventive maintenance.

A. Xanthopoulos, S. Vlastos, D. Koulouriotis

 

Derivation of adaptive CONWIP-type production control policies with a Reinforcement Learning approach.

A. Xanthopoulos, G. Chnitidis,  D. Koulouriotis

 

Site selection for event management projects in the creative industries with the application of the Analytical Hierarchy Process (AHP) method.

E. Dermitzakis, K. Kirytopoulos, V. Leopoulos, P. Ntzeremes

 

 

 

Συνεδρία 4

Εφαρμογές Πολυκριτήριας Ανάλυσης ΙΙ

Προεδρεύων: Α. Σπυριδάκος

18:00 – 19:30

 

Υβριδικό Σύστημα συστάσεων για επιλογή τουριστικού καταλύματος.

I. Zisos, A. Spyridakos, E. Grigoroudis, N. Matsatsinis

 

Governmental Information Provision Assessment Through Social Media: The Greek Case

N. Panayiotou, V. Stavrou

 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Φοροδιαφυγή

I. Milonaki, A. Gerontopoulos

 

Συγκριτική αξιολόγηση μοντέλων πρόβλεψης μελλοντικής τοποθεσίας πελατών σε φυσικά καταστήματα.

Ι. Τσαπέλας

 

Εφαρμογή της Μεθόδου UTA σε προβλήματα με περιορισμένο σύνολο αναφοράς. Μελέτη περίπτωσης σε νοσοκομειακό  οργανισμός

P. Manolitzas, A. Spyridakos, E. Grigoroudis, I. Vryzidis

 

 

 

 

 

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018

Αίθουσα Συνεδρίων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά

 

 

Συνεδρία 5

Εφαρμογές Πολυκριτήριας Ανάλυσης ΙΙΙ

Προεδρεύων: Π. Δελιάς

09:00 – 10:30

 

Η ποιότητα των υπηρεσιών και η μέτρηση ικανοποίησης των ασθενών στο Γ.Ν.Α ΚΑΤ σύμφωνα με την πολυκριτήρια μέθοδο MUSA.

A. Stamatopoulou, E. Stamatopoulou, N. Tsotsolas, D. Yannacopoulos

 

Αξιολόγηση Ικανοποίησης Πελατών από τη χρήση Ηλεκτρονικών Καταστημάτων με τη Μέθοδο MUSA.

K. Paparoupas, P. Manolitzas, A. Spyridakos, E. Grigoroudis, I. Salmon

 

Strategic Information Systems and SMEs Performance: Evaluation approach using MUSA method.

M. Kamariotou, F. Kitsios, E. Grigoroudis

 

Στρατηγική ψηφιακών επιχειρήσεων: Η ανάλυση της δήλωσης αποστολής με τη χρήση της Πολυκριτήριας Ανάλυσης.

T. Delimpasis, F. Kitsios, E. Grigoroudis

 

Towards Enhancing non-Compensatory Trace Clustering.

P. Delias, M. Doumpos, E. Grigoroudis, N. Matsatsinis

 

 

 

Συνεδρία 6

Logistics II

Προεδρεύων: Α. Μπαλλής

10:30 – 11:30

 

Urban Consolidation Centers (UCC): Current status and suggestions of site locations in Attica by using multi criteria decision analysis.

V. Zeimpekis, C. Arampatzi, E. Fotiou

 

Η αναγκαιότητα της πολυκριτήριας ανάλυσης στην ανάπτυξη του εθνικού δικτύου θαλάσσιων και αεροπορικών νησιωτικών συνδέσεων.

Αθ. Μπαλλής, Τ. Μοσχόβου, Σπ. Σταθόπουλος, Κ. Καρακωνσταντίνου, Ζ. Πετρουλάκης, Β. Αποστολόπουλος

 

Κριτήρια λήψης απόφασης για τη συμμέτοχη παραγωγών σε Εμπορευματικό Κέντρο Αγροτικών προϊόντων.

Γ. Κασσελούρης, Ν.  Τσότσολας, Αθ. Μπαλλής

 

11:30 -12:00

Διάλειμμα για καφέ

                       

 

 

Στρογγυλό Τραπέζι 2

Συντονιστής: Β. Ζεϊμπέκης

12:00 - 13:30

Τίτλος: «Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα της Εφοδιαστικής: Η άποψη των παραγωγικών φορέων»

Συντονιστής: Δρ B. Ζεϊμπέκης, Αντιπρόεδρος Λειτουργιών EEL, Επίκουρος Καθηγητής Παν. Αιγαίου

Ομιλητές: Απ. Κενανίδης (Πρόεδρος ΟΦΑΕ), Β. Κορκίδης (Πρόεδρος ΕΒΕΠ), Δρ Ι. Μίνης (Καθηγητής Παν. Αιγαίου/Πρόεδρος Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστότητας Εφοδιαστικής), Δρ Αθ. Μπαλλής (Αναπληρωτής Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο), Μανώλης Μπαλτάς (Διευθύνων Σύμβουλος, Re.De-Plan), Δ. Βέργαδος (Διευθυντής Τομέα Επικοινωνίας ΣΕΒ),                Ν. Ροδόπουλος (Πρόεδρος EEL, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ONLINE DATA)

 

 

13:30 - 14:30

Ελαφρύ Γεύμα

 

Συνεδρία 7

 

Εφαρμογές στο Περιβάλλον

 

Προεδρεύων: Χ. Δούκας

14:30 – 16:00

 

Using PROMETHEE to evaluate environmental health in a set of countries.

P. Digkoglou, J. Papathanasiou, V. Kostoglou

 

Πολυκριτήρια προσέγγιση βασισμένη στις μεθόδους MAUT και WAP για περιβαλλοντική γεωργική διαχείριση.

A. Psomas, I. Vryzidis, M. Mimikou

 

Behavioural TOPSIS in a real-life climate policy application, in Greece.

E. Kanellou, H. Doukas, A.Nikas

 

Consumers’ attitudes and willingness to pay towards renewable energy: A case study for Piraeus, Greece.

S. Ntanos, G. Arabatzis, M. Chalikias

 

 

16:00 -16:30

Διάλειμμα για καφέ

                       

                              

 

Συνεδρία 8

Διαχείριση κινδύνου και αβεβαιότητας

Προεδρεύων: Ε. Γρηγορούδης

16:30 – 18:00

 

Selling to Cournot oligopolists: pricing under uncertainty & generalized mean residual life.

S. Leonardos, C. Melolidakis

 

A Stop-loss strategy for Athens Stock Exchange based on moving average indicators.

L. Maltoudoglou, D. Koulouriotis, A. Xanthopoulos

 

Developing an evacuation simulation model for supporting quantitative risk assessment on road tunnel fire safety.

P. Ntzeremes, K. Kirytopoulos, G. Filiou

 

Developing a Framework to Identify Risks Factors of Students’ Failure in e-Learning Courses.

I. Georgakopoulos, C. Kytagias, Y. Psaromiligkos, C. Artikis

 

GDPR & Διαχείριση Κινδύνων: Πλαίσιο & Εργαλεία για τη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και τον Τουρισμό.

J. Issaris

 

 

 

Συνεδρία 9

Εφαρμογές στην Ναυτιλία

Προεδρεύων: Ν. Ματσατσίνης

18:00 – 19:30

 

Multi-criteria assessment using KPIs and Fuzzy Logic. The case of Tanker Vessel's Performance

N. Ventikos, E.A. Stamatopoulou, K. Polymenopoulou

 

Πλαίσιο Αξιολόγησης Ναυτικής Κόπωσης

Γ. Δράκος, Γ. Γεωργούλης, Δ. Παπαχρήστος, Ν. Νικητάκος

 

Βελτιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης Πλοίων με Energy Audits

Χ. Ηλιόπουλος, Δ. Παπαχρήστος, Ν. Νικητάκος

 

Ανάλυση και Πρόβλεψη του Δείκτη Ναυλαγοράς Baltic Dry Index με τη χρήση εργαλείων Data Mining.

M. Sigalas

 

19:30

Κλείσιμο Συνεδρίου