Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2023

Ημ. Δημοσίευσης: 03-04-2023

Περίληψη

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρίας, Αχαρνών 427, 111 43 Αθήνα, 2ος όροφος, την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 και ώρα 17.00.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο πραγματοποιείται, σύμφωνα με το Καταστατικό της, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Ε.Ε. Η Συνέλευση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών μας για την τρέχουσα κατάσταση αλλά και τις δραστηριότητες της Εταιρίας μας. Επιπλέον, κατά τη Γενική Συνέλευση δίνεται η δυνατότητα σύσφιξης των σχέσεων των μελών της καθώς και ανταλλαγής απόψεων σε θέματα που μας αφορούν.

Έτσι, κατά το τρέχον έτος, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρίας, Αχαρνών 427, 111 43 Αθήνα, 2ος όροφος, το Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 17.00. Σε περίπτωση που σε αυτήν δεν επιτευχθεί ΑΠΑΡΤΙΑ η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στο ίδιο μέρος την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 και ώρα 17.00.

Κατά τη Συνέλευση θα γίνουν και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των έντεκα (11) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η κοπή της πίτας της Εταιρίας μας.

Θεωρώντας ότι η παρουσία όλων μας αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη λήψη ορθών αποφάσεων για το μέλλον της Εταιρία μας, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες εποχές, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Ε.Ε.

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.

Επί τη ευκαιρία της επικοινωνίας μας θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε για την εξόφληση των συνδρομών σας που εκκρεμούν, εφόσον βεβαίως δεν έχουν ήδη εξοφληθεί, προκειμένου να μπορέσει η εταιρία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των μελών της.