Συχνές Ερωτήσεις

Τι γνωρίζετε για την ΕΕΕΕ;


 

Τι είναι η Επιχειρησιακή Έρευνα και σε ποιους τομείς έχει εφαρμογή;

Ένας σύγχρονος τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων management που εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς οργάνωσης, διοίκησης και ελέγχου.

Η Επιχειρησιακή Έρευνα αναπτύχθηκε ως μία προσπάθεια εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης στην ανάλυση και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το management στην ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων, την καθιέρωση πολιτικής, τον έλεγχο δραστηριοτήτων, τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων,

Ο νέος τρόπος που εισήγαγε έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τη συστημική προσέγγιση και τη χρησιμοποίηση μεθόδων επίλυσης των προβλημάτων που αποδείχθηκαν πολύ πιο αποτελεσματικές από τις προϋπάρχουσες προσεγγίσεις.

Μερικά μόνο από τα προβλήματα όπου η Επιχειρησιακή Έρευνα έχει εφαρμογή είναι

  • Η κατανομή περιορισμένων πόρων σε πολλαπλές χρήσεις με τρόπο που να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή απόδοση
  • Ο έλεγχος των αποθεμάτων, όπου δαπανηρά κυκλοφορούντα κεφάλαια αποδεσμεύονται με τον καθορισμό της κατάλληλης πολιτικής παραγγελιών
  • Η αναμονή, όπου διερευνώνται τρόποι επιτάχυνσης της εξυπηρέτησης
  • Ο καθορισμός της σειράς επεξεργασίας προϊόντων για την καλύτερη αξιοποίησης του εξοπλισμού και τον περιορισμό των αδρανών χρόνων
  • Ο προγραμματισμός δρομολογίων διανομής κλπ. Για την ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς
  • Η πολιτική συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού για την οικονομικότερη λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού.
  • Εκεί όπου ένα πρόβλημα χρειάζεται μία λύση, η εφαρμογή της Επιχειρησιακής Έρευνας δίνει ουσιαστική βοήθεια.
Επιστροφή στην αρχή

Πότε δημιουργήθηκε η Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών ;

Το 1963 μία ομάδα πρωτοπόρων επιστημόνων ιδρύει την Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών, μια επιστημονική, μη κερδοσκοπική εταιρία που έχει ως κύριο σκοπό να προαγάγει και να διαδώσει την Επιχειρησιακή Έρευνα στην Ελλάδα. Αν σκεφθεί κανείς ότι η Επιχειρησιακή Έρευνα γεννήθηκε κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και αναπτύχθηκε διεθνώς τη δεκαετία του ‘ 60, η εμφάνισή της στη χώρα μας γίνεται σχετικά πολύ σύντομα.

Έτσι ξεκινά τα πρώτα του σταθερά κι ελπιδοφόρα βήματα και στη χώρα μας ένας νέος τρόπος σκέψης, πέρα από τους κλασικούς και καθιερωμένους στον χώρο του management.

Επιστροφή στην αρχή

Ποια είναι η εξέλιξη της ΕΕΕΕ όλα αυτά τα χρόνια;

Το χαρακτηριστικό της ΕΕΕΕ είναι ότι συνεχώς ανανεώνεται

Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της ΕΕΕΕ, Η Επιχειρησιακή Έρευνα ήταν εντελώς άγνωστη, ακόμα και στον κόσμο των επιχειρήσεων, και πρωταρχικός σκοπός της ήταν να αναπτύξει και να διαδώσει τη μεθοδολογία και τις τεχνικής που είχαν αναπτυχθεί στους κόλπους της. Αναπόφευκτα, στο ξεκίνημα της, τη διέκρινε η εσωστρέφεια ανθρώπων μυημένων σε ένα αντικείμενο έντονα τεχνοκρατικό, όπου ήταν ακόμα απρόσιτο στη μεγάλη πλειοψηφία όσων ασχολούντο με την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.

Σιγά – Σιγά όμως, μέσα από συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, διαλέξεις, συνεχείς ανταλλαγές απόψεων, η ΕΕΕΕ διαμόρφωσε ένα νέο πρόσωπο που αναζητά τους κοινούς τόπους με την πρακτική του management, στην παραγωγή, στο marketing και στις πωλήσεις, στο προσωπικό και τα οικονομικά έτσι ώστε να συμβάλλει στην αναβάθμιση των μεθόδων αντιμετώπισης των προβλημάτων και λήψης των αποφάσεων στους χώρους αυτούς.

Για πρώτη ίσως φορά, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ΕΕΕΕ. ΣΥΜΜΕΤΤΕΧΟΥΝ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Επιχειρησιακή Έρευνα και επωφελούνται ανταλλάσσοντας απόψεις σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης παραγωγής, τραπεζικών εργασιών, υγείας κλπ με επιχειρησιακούς ερευνητές.

Ένας από τους βασικούς νέους προσανατολισμούς που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια από την ΕΕΕΕ είναι ο εντοπισμός και η ανάδειξη καυτών προβλημάτων της Ελληνικής Οικονομίας που αναλύονται διεξοδικά σε σημαντικές ημερίδας. Μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: προβληματικές επιχειρήσεις, πολιτικό marketing, λογιστικοελεγκτικές εταιρίες, αντισταθμιστικά οφέλη, νέες μορφές επιχειρηματικής συνεργασίας, τραπεζικό marketing, κοστολόγηση τραπεζικών εργασιών, έμπειρα συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη.

Επιστροφή στην αρχή

Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες της ΕΕΕΕ σήμερα;

Οι δραστηριότητες της ΕΕΕΕ είναι πολλές και αξιόλογες.

Οργάνωση εθνικών συνεδρίων όπου παρουσιάζεται δουλειά από το χώρο των εφαρμογών και της έρευνας. Η συνύπαρξη επιστημόνων και η αλληλοενημέρωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των διαφόρων προβλημάτων προσφέρει χρήσιμες εμπειρίες και προάγει τη γνώση και τον επαγγελματισμό.

Σεμινάρια για την εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων.

Έκδοση τριμηνιαίου Newsletter το οποίο παρέχει πολλαπλή πληροφόρηση για τα εσωτερικά γεγονότα, αλλά και αποτελεί και ένα παράθυρο προς τον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Διαλέξεις, ημερίδες και επιστημονικά συμπόσια που δίνουν την ευκαιρία σε προσωπικότητες του ελληνικού και του διεθνή χώρου να αναπτύξουν επίκαιρα θέματα ιδιαίτερης σημασίας από τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας ή των τεχνολογικών αιχμών.

Ομάδες εργασίας, θεσμός που έχει καθιερωθεί διεθνώς, μ έναν από τους κύριους στόχους την επαγγελματική προώθηση των μελών της εταιρίας, ενώ ενθαρρύνεται και η συμμετοχή μη μελών. Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών που εργάζονται σε τομείς όπως βιομηχανική παραγωγή, τραπεζικά συστήματα, συστήματα μεταφορών και ανάπτυξης προσωπικού και αντιμετωπίζουν την ανάγκη αναδιοργάνωσης των διαδικασιών και αναβάθμισης του τρόπου λειτουργίας. Έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις όπου παρουσιάζονται ανάλογα συστήματα, συζητούνται οι σύγχρονες εξελίξεις και οργανώνονται δημόσιες εκδηλώσεις με θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

Επιστροφή στην αρχή

Σε ποιους απευθύνεται η ΕΕΕΕ;

Σε όλους όσους στοχεύουν στο μέλλον.

Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, στα στελέχη τους, στους ακαδημαϊκούς δασκάλους, στους ερευνητές των θεμάτων management.

Τα μέλη της ΕΕΕΕ συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας. Ανταλλάσσουν εμπειρίες. Προάγουν τα θέματα που απασχολούν το management μέσω ημερίδων ή άλλων εκδηλώσεων και καταξιώνονται στον ευρύτερο οικονομικό χώρο.

Παρακολουθούν πώς εξελίσσεται ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων των επιχειρήσεων στο διεθνή χώρο. Συμμετέχουν σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και εκπροσωπούν τη χώρα μας στις διεθνείς ομοσπονδίες εταιριών Επιχειρησιακής Έρευνας.

Στην ΕΕΕΕ οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και οι ερευνητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με στελέχη επιχειρήσεων και ανθρώπους της πράξης, να ανταλλάξουν απόψεις και να διευρύνουν τη συνεργασία τους, όπως π.χ. μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων της Ε.Ε.

Τέλος, επιχειρήσεις που είναι συλλογικά μέλη ή που επιχορηγούν εκδηλώσεις της εταιρίας σχετικές με το αντικείμενό τους αποδεικνύουν το έμπρακτο ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη του management στην Ελλάδα. Πέρα όμως απ' αυτό, τα στελέχη τους που συμμετέχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια της ΕΕΕΕ κερδίζουν πολλά. Γιατί μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα management, εκτός από τον εμπειρικό, και με τον επιστημονικό τρόπο. Τελικά, εκπαιδεύονται για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους.

Επιστροφή στην αρχή

Πως μια επιχείρηση μπορεί να υποστηρίξει τις προσπάθειες και τους στόχους της ΕΕΕΕ;

Με το να γίνει συλλογικό μέλος της ΕΕΕΕ ή απλά, να συμμετέχει στις δραστηριότητες της.

Είναι αυτονόητο πως οι στόχοι και οι δραστηριότητες της ΕΕΕΕ είναι παράλληλοι με τις γενικότερες επιδιώξεις κάθε προοδευτικής επιχείρησης που σκέπτεται προοπτικά. Επιχειρήσεις που είναι συλλογικά μέλη ή μέλη-χορηγοί έχουν πολλά πλεονεκτήματα.

Μειωμένο κόστος σε όλες τις εκδηλώσεις της ΕΕΕΕ (συνέδρια, σεμινάρια κλπ).

Ενημέρωση και επιμόρφωση του επιστημονικού τους προσωπικού/

Και. Πάνω απ' όλα. Την τιμητική διάκριση να συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των επιχειρήσεων – μελών που τεκμηριώνει το ενδιαφέρον τους για την αναβάθμιση του management στην Ελλάδα.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να προβληθούν μέσα από ημερίδες που κινούνται στον κύκλο των άμεσων ενδιαφερόντων τους.

Παροτρύνοντας τα στελέχη τους να συμμετέχουν ενεργά στις επιστημονικές δραστηριότητες της ΕΕΕΕ, δεν προωθούν μόνο τις προσπάθειές της, άλλά μέσω της ανάδειξης των στελεχών τους προβάλλονται και οι ίδιες οι επιχειρήσεις.

Επιστροφή στην αρχή

Ποιοι επιστήμονες μπορούν να γίνουν μέλη της ΕΕΕΕ;

Η ΕΕΕΕ, θέλοντας να κρατήσει ψηλά το επίπεδό της, έχει θέσει κάποιες προδιαγραφές. Έτσι, τα τακτικά μέλη πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Επιχειρησιακή Έρευνα ή σε παρεμφερή τομέα που εντάσσεται στο χώρο της επιστημονικής προπαρασκευής των αποφάσεων ή να έχουν τριετή τουλάχιστον τεκμηριωμένη επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία σε σχετικούς τομείς.

Όμως, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες μελών. Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ που μπορούν να γίνουν έκτακτα μέλη και να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις της ΕΕΕΕ, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Ακόμα και οι σπουδαστές ΑΕΙ ή ΤΕΙ μπορούν να παρακολουθούν τρις εργασίες της Εταιρίας ως μέλη σπουδαστές εφόσον έχουν παρακολουθήσει ήδη σχετικά μαθήματα και έχουν ενδιαφέρον στον τομέα αυτό.

Επιστροφή στην αρχή

Υπάρχουν εταιρίες Επιχειρησιακής Έρευνας στο εξωτερικό και ποιες είναι οι δραστηριότητές τους;

Η Επιχειρησιακή Έρευνα είναι ευρύτατα διαδεδομένη διεθνώς.

Υπάρχει η Διεθνής Ομοσπονδία IFORS (http:// www.ifors.org) καθώς και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία EURO (http://www.euro-online.org). Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στις διεθνείς αυτές οργανώσεις και μέλη της έχουν αναλάβει καθήκοντα στις διοικήσεις της EURO και της IFORS.

Οι εταιρίες Επιχειρησιακής Έρευνας συγκεντρώνουν σήμερα αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό στις χώρες τους και κάνουν ιδιαίτερα αισθητή την απουσία τους σε όλους τους χώρους οικονομικής δραστηριότητας, όπου επιχειρείται αναβάθμιση του τρόπου διοίκησης και της αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Επιστροφή στην αρχή

Σε τι διαφέρει η ΕΕΕΕ από τις άλλες εταιρίες που ασχολούνται με το επιστημονικό management ;

Κατ' αρχάς έχουν πολλά κοινά!

Στην Ελλάδα, υπάρχουν και άλλες εταιρίες ή οργανισμοί που ασχολούνται με το management, όπως το ΕΛΚΕΠΑ και η ΕΕΔΕ που αναμφίβολα ακούν σημαντικές δραστηριότητες. Αυτοί οι οργανισμοί δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση στελεχών σε θέματα της ειδικότητάς τους ή προετοιμάζουν νέους επιστήμονες παρέχοντας μια εξειδικευμένη γνώση προς την κατεύθυνση της επαγγελματικής τους αποκατάστασης. Ή πάλι έχουν το χαρακτήρα εταιριών επαγγελματιών managers και δραστηριοποιούνται κυρίως σε σεμινάρια και οργάνωση δραστηριοτήτων κατά πεδίο εφαρμογής του management μέσω Ινστιτούτων.

Αυτό που κάνει την ΕΕΕΕ να ξεχωρίζει από τις άλλες εταιρίες είναι η προέλευση της πλειοψηφίας των μελών της, το υψηλό επίπεδο επιμόρφωσής τους, καθώς και οι τομείς απασχόλησής τους. Παράγοντες που διαφοροποιούν τις ανησυχίες και τον προβληματισμό στην ΕΕΕΕ και σφραγίζουν τις δραστηριότητές της.

Η ΕΕΕΕ έχει συγκεντρώσει στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κυρίως στην οργάνωση και τις μελέτες, τον σχεδιασμό συστημάτων του management, τον προγραμματισμό της δράσης των επιχειρήσεων, ενώ το ίδιο μεγάλος είναι ο αριθμός εκείνων που ασχολούνται με την ανάπτυξη του management στα πανεπιστήμια καθώς και των συμβούλων επιχειρήσεων.

Όπως είναι φυσικό, η ΕΕΕΕ συνεργάζεται στενά με όλους τους συγγενείς Οργανισμούς και συνεχίζει τις προσπάθειες για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων συνεργασίας.

Επιστροφή στην αρχή

Ποια συγκεκριμένα οφέλη έχουν τα μέλη της ΕΕΕΕ ;

Η ΕΕΕΕ προσφέρει σημαντικά οφέλη σε όλα τα μέλη της.

Ενημέρωση από τον ελληνικό και διεθνή χώρο μέσω του Newsletter.

Πρόσβαση σε ειδική βιβλιοθήκη με περιοδικά και βιβλία σχετικά με την Επιχειρησιακή Έρευνα και το management.

Δωρεάν ή μειωμένη συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις της Εταιρίας (περιοδικό, ομιλίες, ημερίδες, συνέδρια κλπ).

Δυνατότητα στα τακτικά μέλη να θέσουν υποψηφιότητα στις αρχαιρεσίες και να εκλεγούν ως μέλη του Δ.Σ. ή ακόμα ως εκπρόσωποι της Εταιρίας σε διεθνείς ομοσπονδίες (EURO, IFORS κλπ).

Δραστηριοποίηση σε σεμινάρια της Εταιρίας ως εισηγητές στα εθνικά συνέδρια ή ακόμα σε διεθνή συνέδρια με εθνικές συνεισφορές.

Πάνω απ' όλα, επιστημονική καταξίωση και ικανοποίηση ότι συμβάλλουν στην προαγωγή της Επιχειρησιακής Έρευνας στην Ελλάδα.

Στο χώρο τους, τα μέλη της ΕΕΕΕ ξεχωρίζουν!

Επιστροφή στην αρχή